Kontakt

PRIME TECH sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 515
00-695 Warszawa

NIP: 7010489940 | REGON: 361753056

KRS: 0000562620 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe:
23 1140 2004 0000 3102 7759 3239 (PLN) mBank S.A.

BIURO i MAGAZYN

ul. Wincentego Pola 34
01-100 Warszawa

Biuro i współpraca: info@primetrade.pl

Dział Obsługi Klienta: kontakt@primetrade.pl

tel.: +48 660 401 401

tel.: +48 504 482 946